Portfolio

Energetické úspory budovy obecního úřadu, Úlibice

Energetické úspory budovy  obecního úřadu, Úlibice

Jako projektanti jsme se podíleli na dokumentaci pro komplexní revitalizaci pláště budovy Obecního úřadu v Úlibicích a třídy školky.  Součástí naší činnosti byl veškerý inženýring a zařízení dotace, stejně tak jako návrhy vzhledu budovy. V rámci technického dozoru jsme dohlíželi na hladký průběh stavby a kvalitní zpracování zateplení obvodového pláště, zateplení vodorovných konstrukcí i výměnu oken.

Název stavby Energetické úspory budovy obecního úřadu, Úlibice
Investor Obec Úlibice
Rok realizace 2013
Finanční objem 2,0 mil. Kč
Činnost / typ stavby Stavby pro veřejnost, Školy, školky a kulturní zařízení, Návrh exteriéru - fasády, Technický dozor investora, Inženýring, Dotace, Projektová dokumentace

Pojďme společně probrat
vaši stavbu na nezávazné schůzce