Provádění staveb

V oblasti realizace stavby zajišťujeme

  • Zajištění komunikace a koordinace mezi objednatelem, zhotovitelem a projektantem stavby,
  • zajištění komunikace a koordinace s dotčenými orgány státní správy,
  • výkon funkce komplexního technického dozoru investora (více v sekci Technický dozor investora).

Ve fázi dokončení stavby zajišťujeme

  • Organizace převzetí dokončeného díla a kolaudačního řízení,
  • závěrečné vyúčtování stavby,
  • dohled nad odstraňováním záručních závad.

Výše uvedený přehled činností není definitivní – individuálně ho opravujeme s každým zákazníkem v závislosti na konkrétním projektu a potřebách klienta.

Pojďme společně probrat
vaši stavbu na nezávazné schůzce