Inženýring

Inženýrská činnost (engineering) je komplexní činnost prováděná při přípravě, realizaci a uvedení do provozu staveb. Engineering se zejména skládá ze: 

Zajištění výběrového řízení

Zajistíme pro vás výběrové řízení na dodavatele prací, projekčních, stavebních, technologických dodávek. Výběrové řízení je nezávislé, přesně přizpůsobené potřebám investora. V případě veřejných prostředků bude výběrové řízení pořádáno v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Postup při organizaci výběrového řízení

  • Návrh firem pro výběrové řízení,
  • sestavení průvodního dopisu a zadávacích podmínek pro uchazeče vč. návrhu smlouvy o dílo,
  • sestavení kritéria pro hodnocení nabídek,
  • distribuce zadávací dokumentace uchazečům,
  • přijímání nabídek a otevírání obálek,
  • vyhodnocení nabídek a kvalifikační kontrola, vyhodnocení nabídek formou přehledných tabulek v písemné i elektronické podobě,
  • příprava smlouvy o dílo a její předběžné projednání.

Zajištění potřebných povolení

V rámci naší činnosti vám zajistíme všechna potřebná povolení k uvedení zhotoveného díla do provozu.

Pojďme společně probrat
vaši stavbu na nezávazné schůzce

Projekty

Školní družina, knihovna, kuchyňka, učebny a zázemí ZŠ Brandýs nad Labem 5,0 mil. Kč

Školní družina, knihovna, kuchyňka, učebny a zázemí ZŠ Brandýs nad Labem

Pro město Brandýs nad Labem jsme zpracovávali projektovou dokumentaci a projekt interiérů pro kompletní rekonstrukci suterénních prostor základní školy, ...

Číst dále
Energetické úspory budovy  obecního úřadu, Úlibice 2,0 mil. Kč

Energetické úspory budovy obecního úřadu, Úlibice

Jako projektanti jsme se podíleli na dokumentaci pro komplexní revitalizaci pláště budovy Obecního úřadu v Úlibicích a třídy školky.  Součástí naší ...

Číst dále