Inženýring

Inženýrská činnost (engineering) je komplexní činnost prováděná při přípravě, realizaci a uvedení do provozu staveb. Engineering se zejména skládá ze: 

Zajištění výběrového řízení

Zajistíme pro vás výběrové řízení na dodavatele prací, projekčních, stavebních, technologických dodávek. Výběrové řízení je nezávislé, přesně přizpůsobené potřebám investora. V případě veřejných prostředků bude výběrové řízení pořádáno v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Postup při organizaci výběrového řízení

  • Návrh firem pro výběrové řízení,
  • sestavení průvodního dopisu a zadávacích podmínek pro uchazeče vč. návrhu smlouvy o dílo,
  • sestavení kritéria pro hodnocení nabídek,
  • distribuce zadávací dokumentace uchazečům,
  • přijímání nabídek a otevírání obálek,
  • vyhodnocení nabídek a kvalifikační kontrola, vyhodnocení nabídek formou přehledných tabulek v písemné i elektronické podobě,
  • příprava smlouvy o dílo a její předběžné projednání.

Zajištění potřebných povolení

V rámci naší činnosti vám zajistíme všechna potřebná povolení k uvedení zhotoveného díla do provozu.

Pojďme společně probrat
vaši stavbu na nezávazné schůzce