Portfolio

Přístavba ZŠ Loučanská, Praha

Přístavba ZŠ Loučanská, Praha

Jako technický dozor investora a stavební dozor jsme působili při vzniku nástavby 2. a 3. patra na stávající budovu. Součástí projektu byla demolice části střechy, nová nosná skeletová konstrukce, výplňové konstrukce, následné vytvoření nových tříd, sociálního zázemí, i rekonstrukce stávajících prostor. Budovalo se také nové požární únikové schodiště a výtah. Podíleli jsme se i na návrhu barevnosti a vybavení školních tříd nové přístavby.

Název stavby Přístavba ZŠ Loučanská, Praha
Investor Městská část Praha 16
Rok realizace 2016–2017
Finanční objem 15,0 mil. Kč
Činnost / typ stavby Technický dozor , Stavby pro veřejnost

Pojďme společně probrat
vaši stavbu na nezávazné schůzce