Portfolio

Regenerace, oprava a údržba bytového domu Přátelství, Valdice

Regenerace, oprava a údržba bytového domu Přátelství, Valdice

Pro rekonstrukce tohoto bytového domu naše firma vytvořila projektovou dokumentaci včetně návrhů barevného řešení fasády, zajistila veškerý inženýring, dotaci PANEL 2013+ a vykonávala technický dozor v průběhu realizace rekonstrukce.

Název stavby Regenerace, oprava a údržba bytového domu Přátelství, Valdice
Investor SVJ
Rok realizace 2014
Finanční objem 6,0 mil. Kč
Činnost / typ stavby Panelové a bytové domy, Návrh exteriéru - fasády, Technický dozor investora, Inženýring, Dotace, Projektová dokumentace

Pojďme společně probrat
vaši stavbu na nezávazné schůzce